KRÁL JE MRTEV,
AT ZIJE KRÁL!
Velké offroady jsou nazývány pro svou velikost a robustnost Králi silnic.
Tak jako král chrání své poddané, tak tato auta vždy zajišťovala bezpečí své
posádce. I proto se v osmdesátých a devadesátých letech minulého století
dostala do výrazné obliby. S jejich oblibou však stoupaly i nároky uživatelů,
především na jízdní komfort a vlastnosti na silnici. Díky tomu na konci
devadesátých let vznikla zcela nová třída nazvaná SUV.
ˇˇ
- nový čistý, podmanivý a intuitivní design
- zaměřeno na kvalitu fotografí a papíru magazínu
- možnost výběru mezi tištěnou a digitální verzí
- od crossoverů po offroady
(sportovně-užitkový vůz), jak zní
celý název dnes již zažité zkratky,
začal válcovat nejen své klasické
off-roadové předchůdce, ale začal
přebírat zákazníky i z ostatních ka-
tegorií. Vzal si výhody prostorných
a bezpečných offroadů s pohonem
4WD, ale rapidně se začalo dbát na
dobré jízdní vlastnosti na silnici.
Lepší ovladatelnost a vyšší posez
za volantem s dobrým výhledem
z vozu si brzy oblíbily i ženy.
Za jedny z prvních SUV byl pova-
žován Range Rover či americký
Chevrolet Suburban.
A konkurence začala rychle rea-
govat. S prvním malým SUV pak
přišla Toyota. Její model RAV4 byl
průkopníkem této třídy, kam poz-
ději vstoupila také japonská Hon-
da se svým CR-V, Suzuki s Grand
Vitarou, ale i prémiové značky jako
třeba BMW s X3 a později s X1.
Pravý boom však přišel pro tuto tří-
du v době, kdy se do stavby velkých
a luxusních SUV pustily německé
značky Audi, BMW, Mercedes či
Porsche. Bylo rozhodnuto, že SUV
je nejen třída vozů, ale i určitým
způsobem nový životní styl. Dnes
se již nedivíme novým SUV od Ma-
serati, Jaguaru či Bentley a čeká-
me, kdy se objeví i vysoké Ferrari.
Bohužel nebo bohudík vývoj ne-
zastavíte, a tak nám těch klasic-
kých králů ubývá, až téměř došli
na pokraj svého vymření. Pravých
offroadů je dnes jako šafránu, za-
tímco SUV potkáte na každém
rohu. Tento fakt mi „docvakl“ le-
tos v únoru, kdy se přestal vyrábět
Defender. Taková ikona a končí?!?
Zbývá nám už jen Wrangler a Géč-
ko… a kdy oni přijdou na řadu?
Ale nepíši to zde, abych shrnul vý-
voj velkých 4x4 vozů za posledních
třicet let. Stejně tak, jako se vyvíje-
la tato třída, posunoval se směrem
k potřebám čtenářů i náš magazín.
OffROAD vznikl před více jak dva-
ceti lety a mapoval celou slavnou
éru velkých drsných vozů, ale i je-
jich odchod ze scény a pomalé
„vymírání“. Současně s tím však
časopis reagoval na vzrůstající zá-
jem právě o třídu SUV.
I proto jsem v roce 2008 přidal
k tradičnímu názvu OffROAD ještě
„přídomek“ 4x4magazín. Dnes se
však píše rok 2016 a my se roz-
hodli pro radikální změnu…
Sport Utility Vehicle
Tak a je to tady…!
Nastává doba, kdy si sami chtě – nechtě musíme přiznat a uvědomit si, že i náš časopis musíme mo-
dernizovat. Musíme představit další generaci, nový „model pro třetí tisíciletí“ a prostě z neohrabaného
klasického mastodonta udělat lehké moderní, šik a možná bych se nebál i označení „sexy“ SUV.
Takže „lejdýýýz end džentlmens“ představujeme vám nový, neokoukaný SUV magazín! K tradici Off-
ROADu a naší práci posledních dvou desítek let se budeme hrdě hlásit a využívat našich zkušeností,
ale ve zcela novém formátu, grace a třeba i digitální podobě, která bude doprovázet klasický tištěný
časopis. Věřím, že vás nový SUV magazín mile překvapí, že osloví nejen nové čtenáře, ale i inzerenty,
bez kterých by žádný časopis nemohl fungovat.
Budu se těšit na vaše reakce a věřit, že si nový „SUVmag“ zamilujete a budete jej číst třeba dalších
20 let.
Míla Janáček
vydavatel a majitel OR MEDIA s.r.o.
V kazdém císle
najdete:
TESTY nových vozů ze seg-
mentu SUV, Crossover, 4x4
a off-road
NOVINKY nejen z oblasti vozů
SUV
TIPY pro motoristy
a cestovatele
SPORT od klasických rallye po
Dakar
LIFESTYLE SUV a vše s tím
spojené
SUV EXTRA – možnost in-
dividuální PR prezentace na
8 – 12ti stranách uprostřed
časopisu
SUV Club – doplní dosavadní
OffROAD & QUAD club s výho-
dami a věrnostním
programem
ˇˇ
Společně s tištěným magazínem si budete moci zvolit
i digitální verzi na stejné platformě jako sesterský ma-
gazín AUTOECO, tedy na platformě Coverpage, která je
multifunkční interaktivní a hravou alternativou ke klasic-
kému tištěnému magazínu…
Ke stažení jako aplikace na Google Play či AppStore |
1x měsíčně s více aktualitami | pouze CZK 29,-/vydání
| video bonusy | více fotografií v obsáhlých galeriích |
odkazy na tyto výhody v tištěné verzi
Aplikace SUV magazín:

Více na iSUV.cz